Suq Madiq

Giovanni Giorgio, Taktischer Corgi, Дитковский, ты чучело, Corgi